Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1-2) ตอนที่ 1-102 พากย์ไทย

Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1-2) ตอนที่ 1-102 พากย์ไทย

โทระมิสุ กิงตะ เด็กหนุ่ม ม.ต้น ผู้คลั้งไคล้ในโลกแห่งเทพนิยาย จู่ๆ ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันนำพาเขาผ่าน ประตูปิเอโร่ จากโลกต่างภพสู่ เมล เฮเว่น อันเป็นดินแดนแห่งผู้ใช้อาร์ม และได้ บั๊บโบะ มาครอบครอง (กลายเป็นอาร์มคู่กาย) กิงตะได้ออกผจญภัยไปเรื่อยๆ และเข้าไปช่วยเหลือ องค์หญิง สโนว์จากปราสาทน้ำแข็ง อันเป็นเหตุให้ได้พบสหายมากมายที่นำพาให้กิงตะพัฒนาทักษะการใช้อาร์ม และต่อมากิงตะได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน”วอร์ เกม” ที่เป็นกำลังสำคัญในการปกป้อง เมล เฮเว่น เพราะมหาสงครามกำลังอุบัติขึ้นเป็นครั้งที่ 2สงครามของเหล่าผู้ใช้อาร์ม


49353

Episode ของ Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1-2) ตอนที่ 1-102 พากย์ไทย
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 1 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 2 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 3 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 4 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 5 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 6 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 7 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 8 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 9 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 10 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 11 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 12 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 13 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 14 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 15 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 16 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 17 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 18 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 19 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 20 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 21 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 22 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 23 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 24 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 25 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 26 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 27 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 28 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 29 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 30 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 31 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 32 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 33 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 34 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 35 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 36 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 37 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 38 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 39 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 40 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 41 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 42 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 43 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 44 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 45 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 46 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 47 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 48 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 49 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 50 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 51 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค1) ตอนที่ 52 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค2) แผ่น 1 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค2) แผ่น 2 พากย์ไทย
 
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา (ภาค2) แผ่น 3 จบ พากย์ไทย
 

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน